Czyste powietrze 

 
 

Bądź eko – dbaj o klimat! NIE PAL ŚMIECI!

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego we Władysławowie przypomina o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE spalania odpadów w instalacjach grzewczych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z  troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.

Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania” odpadów.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe wątroby i płuc.

Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, powietrze, wody gruntowe i ziemię.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy
w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Zniszczony przewód kominowy może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.

NIE WOLNO SPALAĆ:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ – POZA OPAŁEM – WYŁĄCZNIE:

 • papier, tekturę i drewno
 • opakowania z papieru, tektury i drewna
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpady kory i korka
 • trociny, wióry i ścinki
 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów podlega – zgodnie z ustawą o odpadach - karze aresztu albo grzywny.

Zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu wynika z przepisów ustawy, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie, najbliższą rodzinę
i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów, mogą państwo zgłosi ten fakt pod jeden
z poniższych numerów.

 • Straż Miejska we Władysławowie – 058 674-54-90
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska, 058 674-54-58

 

CZYSTE POWIETRZE POMORZA - Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła w 2017 roku

 

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" W LATACH 2012 - 2015

 

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE - STRONA GENERALNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Liczba odwiedzin : 1806
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2016-11-22 13:37:53
Czas publikacji: 2016-11-22 13:53:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak