Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018 

 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 roku

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie:

3,20 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady segregowane,

6,40 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady  nie są segregowane.

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

W przypadku, gdy odpady są segregowane:

15,45 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

30,90 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

85,50 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

113,30 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

490,30 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

535,60 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

638,60 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

W przypadku, gdy odpady nie są segregowane:

27,80 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

54,60 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

148,30 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

196,80 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

795,20 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

858,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

1.022,80 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

Opłaty należy wnosić bez wezwania, w okresie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca danego roku. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń upływa w dniu 20 lutego danego roku.

 


Liczba odwiedzin : 678
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2016-11-25 10:07:10
Czas publikacji: 2017-12-05 13:11:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak