Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018 

 
 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 roku

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie:

4,50 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady segregowane,

9,00 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady  nie są segregowane.

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

W przypadku, gdy odpady są segregowane:

20,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

40,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

111,00 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

147,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

637,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

696,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

830,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

W przypadku, gdy odpady nie są segregowane:

36,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

71,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

193,00 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

256,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

1.034,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

1.115,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

1.330,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

Opłaty należy wnosić bez wezwania, w okresie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca danego roku. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń upływa w dniu 20 lutego danego roku.

 

Liczba odwiedzin : 724
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Janusch
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Janusch
Czas wytworzenia: 2016-11-25 10:07:10
Czas publikacji: 2019-03-05 12:31:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak