Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie NR 251/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2017 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny spełniania w budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie wymagań wynikających z przepisów pożarowych

2018-01-09 08:31:25
Zarządzenie NR 250/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w roku 2018

2018-01-09 08:30:58
Zarządzenie NR 249/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2017 w sprawie określenia planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok

2018-01-09 08:30:24
Zarządzenie NR 248/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2017 w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości - w sposobie kontroli terminowej realizacji zobowiązań i likwidacji nadpłat

2018-01-09 08:29:43
Zarządzenie NR 247/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2017 w sprawie wykonania uchwały nr LI/664/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Władysławowo jest organem rejestrującym

2018-01-09 08:29:15
Zarządzenie NR 246/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2017 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

2018-01-09 08:28:41
Zarządzenie NR 245/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

2018-01-09 08:28:01
Zarządzenie NR 244/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.12.2017 w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad udzielania zamówień publicznych określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego we Władysławowie

2018-01-09 08:27:16
Zarządzenie NR 243/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.12.2017 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok

2017-12-15 13:32:57
Zarządzenie NR 242/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

2017-12-15 13:32:08