Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 250/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2018

2018-01-04 12:21:49
Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-10-19 15:40:56
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2017

2017-01-18 09:19:45