Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI/663/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2018 rok

2018-02-14 11:27:18
Uchwała Nr LI/664/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, i innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Władysławowo jest organem rejestrującym

2018-01-30 14:17:36
Uchwała Nr L/644/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Władysławowo

2018-01-05 10:23:17
Uchwała Nr LI/675/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we Władysławowie

2018-01-05 10:21:36
Uchwała Nr LI/674/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WS-2 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, przedłużeniem Drogi Chłapowskiej ul. Boh. Kaszubskich do granic administracyjnych Władysławowa położony w miejscowości Władysławowo

2018-01-05 10:21:03
Uchwała Nr LI/673/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczonego symbolem WCH-1.3

2018-01-05 10:20:33
Uchwała Nr LI/672/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczonego symbolem WSR-2.1

2018-01-05 10:19:32
Uchwała Nr LI/671/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki gminnej oznaczonej nr 11/6 położonej we Władysławowie przy Skwerze Abrahama

2018-01-05 10:18:51
Uchwała Nr LI/670/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działek gminnych oznaczonych nr 188/7 oraz nr 281/23 położonych przy ulicy Władysława IV we Władysławowie

2018-01-05 10:18:17
Uchwała Nr LI/669/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki gminnej oznaczonej nr 63/7 położonej w Ostrowie przy ulicy Nowej

2018-01-05 10:17:46