Informacje o Burmistrzu 

 
 

Burmistrz Władysławowa - Roman Kużel

Burmistrz  Władysławowa -  Roman Kużel

Lat 31, mieszkaniec Jastrzębiej Góry. W latach 2010-2014 był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Władysławowa. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego kierunku politologia o specjalizacji samorządowo-ustrojowej. Aktywny działacz społeczny, reprezentant kilku organizacji pozarządowych i miłośnik historii regionu. Organizator wielu wystaw dotyczących dziejów Ziemi Puckiej. Zapoczątkował akcję zbiórki publicznej na zakup sprzętu ratunkowego - defibrylatorów, które trafiły do najbardziej newralgicznych punktów na terenie Gminy Władysławowo. Interesuje się polityką, muzyką oraz sportem.

Burmistrz przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00-17.00, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 58 674-54-20.

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się co 4 lata (tyle trwa kadencja organów). Wybory wójtów/burmistrzów/prezydentów zarządza Prezes Rady Ministrów łącznie z wyborami do rad gmin.

 Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu miejskiego,  przy pomocy którego wykonuje swoje zadania.

Kadencja burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Jednak po upływie kadencji burmistrz pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza. Objęcie obowiązków nowo wybranego burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.

 

 

Liczba odwiedzin : 14115
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2003-07-11 13:14:13
Czas publikacji: 2015-11-23 10:32:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak