Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
RGK.7627-9/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, drogową i socjalną na działce nr 64, obręb 8 we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim w kategorii R 14

RGK.7627-9/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, drogową i socjalną na działce nr 64, obręb 8 we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim w kategorii R 14
2009-12-11 12:33:36
RGK.7627-20/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn.Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie

RGK.7627-20/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pn.Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie
2009-11-18 15:19:30
RGK.7627-20/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie

RGK.7627-20/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie
2009-11-16 15:20:18
RGK.7627-21/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. EKO-SZKOŁA – termomodernizacja szkół w powiecie puckim – Przebudowa kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie na dz. nr 319/2, 319/3, 319/4 gm. Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

RGK.7627-21/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. EKO-SZKOŁA – termomodernizacja szkół w powiecie puckim – Przebudowa kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie na dz. nr 319/2, 319/3, 319/4 gm. Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie.
2009-11-16 08:59:41
RGK.7627-19/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie wiercenia studni do głębokości 30 m w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; na dz. nr 139/20, obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie

RGK.7627-19/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie wiercenia studni do głębokości 30 m w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; na dz. nr 139/20, obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie
2009-11-09 10:12:51
RGK.7627-19/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa ochronnej opaski brzegowej w rejonie Jastrzebia Góra – Ostrowo na odcinku brzegu morskiego km 134,550÷135,500 w rejonie Jastrzębia Góra – Ostrowo na działce nr 1/1 ark. mapy 1 i 2 obręb Jastrzębia Góra oraz na dz. nr 407/1 ark. mapy 3 obręb Ostrowo, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie

RGK.7627-19/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa ochronnej opaski brzegowej w rejonie Jastrzebia Góra – Ostrowo na odcinku brzegu morskiego km 134,550÷135,500 w rejonie Jastrzębia Góra – Ostrowo na działce nr 1/1 ark. mapy 1 i 2 obręb Jastrzębia Góra oraz na dz. nr 407/1 ark. mapy 3 obręb Ostrowo, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie
2009-11-02 12:33:29
RGK.7627-9/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastruktura technologiczną, drogową i socjalną na dz. nr 64, obręb 08 we Władysławowie, przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim

RGK.7627-9/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastruktura technologiczną, drogową i socjalną na dz. nr 64, obręb 08 we Władysławowie, przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim
2009-08-26 13:04:37
RGK.7627-10/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa wschodniego zakończenia opaski gabionowej w Jastrzębiej Górze (km 133,6).

RGK.7627-10/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa wschodniego zakończenia opaski gabionowej w Jastrzębiej Górze (km 133,6).
2009-07-29 07:54:01
RGK.7627-13/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalno usługowego na terenie działki nr 49 przy ul. Brzozowej 15 we Władysławowie.

RGK.7627-13/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalno usługowego na terenie działki nr 49 przy ul. Brzozowej 15 we Władysławowie.
2009-07-20 13:13:12
RGK.7627-8/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa podziemnego zbiornika na gaz LPG o pojemności 20 m3, wiaty wolnostojącej nad stanowiskiem LPG, likwidacji istniejących naziemnych zbiorników LPG, modernizacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej na istniejącej stacji paliw STATOIL we Władysławowo, ul. Starowiejska 25, dz. nr 4/2.

RGK.7627-8/09 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa podziemnego zbiornika na gaz LPG o pojemności 20 m3, wiaty wolnostojącej nad stanowiskiem LPG, likwidacji istniejących naziemnych zbiorników LPG, modernizacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej na istniejącej stacji paliw STATOIL we Władysławowo, ul. Starowiejska 25, dz. nr 4/2.
2009-07-08 07:53:34