Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
RGK.7627-16/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: • Budowie Zespołu Hotelowo-Rekreacyjnego „Cztery Kolory” na 299 jednostek mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na działkach nr 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/8 położonych na terenie miasta Władysławowo, obręb 01, przylegających do ul. Żwirowej i Drogi Chłapowskiej

RGK.7627-16/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: • Budowie Zespołu Hotelowo-Rekreacyjnego „Cztery Kolory” na 299 jednostek mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na działkach nr 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/8 położonych na terenie miasta Władysławowo, obręb 01, przylegających do ul. Żwirowej i Drogi Chłapowskiej
2009-12-28 09:25:10
RGK.7627-9/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, drogową i socjalną na działce nr 64, obręb 8 we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim w kategorii R 14.

RGK.7627-9/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, drogową i socjalną na działce nr 64, obręb 8 we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim w kategorii R 14.
2009-12-11 12:34:58
RGK.7627-20/09 - Informacja - o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: • Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.

RGK.7627-20/09 - Informacja - o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: • Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.
2009-11-18 15:17:47
RGK.7627-22/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: • budowie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „KLIF” z funkcją mieszkalną we Władysławowie obręb Chrapowo (dz. nr 242/9).

RGK.7627-22/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: • budowie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „KLIF” z funkcją mieszkalną we Władysławowie obręb Chrapowo (dz. nr 242/9).
2009-11-18 12:59:03
RGK.7627-20/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na • Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.

RGK.7627-20/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na • Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.
2009-11-16 15:18:12
RGK.7627-20/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Gminy Miasta Władysławowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego, na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 – obręb 05 Władysławowo.

RGK.7627-20/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Gminy Miasta Władysławowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego, na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 – obręb 05 Władysławowo.
2009-11-16 15:16:37
RGK.7627-21/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Gminy Miasta Władysławowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: EKO-SZKOŁA – TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ W POWIECIE PUCKIM – Przebudowa kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie na dz. nr 319/2, 319/, 319/4gm. Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie”.

RGK.7627-21/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Gminy Miasta Władysławowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: EKO-SZKOŁA – TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ W POWIECIE PUCKIM – Przebudowa kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie na dz. nr 319/2, 319/, 319/4gm. Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie”.
2009-11-16 08:53:47
RGK.7627-1/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Wykonanie wiercenia studni do głębokości 30 m w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; na dz. nr 139/20, obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie

RGK.7627-1/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Wykonanie wiercenia studni do głębokości 30 m w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych; na dz. nr 139/20, obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie
2009-11-09 10:02:15
RGK.7627-19/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowa ochronnej opaski brzegowej w rejonie Jastrzebia Góra – Ostrowo na odcinku brzegu morskiego km 134,550÷135,500 na działce nr 1/1 ark. mapy 1 i 2 obręb Jastrzębia Góra oraz na dz. nr 407/1 ark. mapy 3 obręb Ostrowo, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.

RGK.7627-19/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowa ochronnej opaski brzegowej w rejonie Jastrzebia Góra – Ostrowo na odcinku brzegu morskiego km 134,550÷135,500 na działce nr 1/1 ark. mapy 1 i 2 obręb Jastrzębia Góra oraz na dz. nr 407/1 ark. mapy 3 obręb Ostrowo, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.
2009-11-02 12:35:00
RGK.7627-9/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, drogową i socjalną na działce nr 64, obręb 8 we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim w kategorii R 14

RGK.7627-9/09 - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, drogową i socjalną na działce nr 64, obręb 8 we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim w kategorii R 14
2009-10-05 08:37:11