Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2017 rok

2017-03-24 12:29:54
Burmistrz Władysławowa ogłasza II otwarty konkurs ofert na 2017 rok w formie wsparcia na wykonanie zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

2017-02-23 14:07:21
Wykaz Klubów Sportowych, którym przyznano dotacje na rok 2017

2017-02-10 07:55:06
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zaprasza przedstawicieli sektora pozarządowego do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2017.

2017-02-02 14:48:28
wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2017 r.

2017-01-26 09:46:30
Zaproszenie dla orgaznizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji grantowej na rok 2017.

2016-12-19 09:53:20
Burmistrz Władysławowa ogłasza otwarty konkurs ofert na 2017 rok w formie wsparcia na wykonanie zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

2016-12-14 15:20:02
Burmistrz Władysławowa ogłasza nabór wniosków na 2017r. o wsparcie finansowe dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Władysławowo, nie działających w celu osiągnięcia zysku.

2016-11-30 11:09:48
Zarządzenie Nr 200/2016 z dn. 26.10.2016r. Burmistrza Władysławowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

2016-11-10 11:39:50