Kontrole rok 2017 

 
 

2017

(rok)

W. K.-L.

(referent)

 

1710

(oznacz. teczki)

 

KONTROLE ZEWNETRZNE
W PODMIOTACH

(tytuł teczki wg wykazu akt)

Lp.

Data zawiadomienia/

kontroli

Komórka UM

Zakres kontroli:

Organ kontrolujący:

Uwagi

1.

01.09.2017r.

Meldunki

Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dn. 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych /Dz.U. z2016r., poz. 391 ze zm./ i ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności /Dz.U. z 2017r., poz. 657 ze zm./

Wojewoda Pomorski

Wystąpienie pokontrolne z dn. 03.10.2017r. SO-III.431.17.2017.KS

2.

26.09.2017r.

Meldunki

Prawidłowość prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców Gminy Władysławowo

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku

 Informacja pokontrolna z dn. 11.10.2017r. DGD-422-25/17

 

Załączniki

ROP.0710.1.2017r. wystąpienie pokontrolne pdf.pdf

Data: 2017-10-12 09:34:34 Rozmiar: 117.52k Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.2.2017.pdf

Data: 2017-10-17 11:48:43 Rozmiar: 2.45M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 188
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2017-10-12 09:34:34
Czas publikacji: 2017-10-17 11:50:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak