Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI/398/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Władysławowa nr II/19/2006 z dnia 6 grudnia 2006r.

Uchwała Nr XLI/398/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Władysławowa nr II/19/2006 z dnia 6 grudnia 2006r.
2009-12-31 10:26:34
Uchwała Nr XLI/397/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Władysławowa na rok 2010.

Uchwała Nr XLI/397/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Władysławowa na rok 2010.
2009-12-31 10:11:11
Uchwała Nr XLI/396/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Miasta Władysławowa.

Uchwała Nr XLI/396/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Miasta Władysławowa.
2009-12-31 09:55:34
Uchwała Nr XLI/395/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Uchwała Nr XLI/395/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
2009-12-31 09:51:04
Uchwała Nr XLI/394/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Władysławowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Uchwała Nr XLI/394/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Władysławowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
2009-12-31 09:47:00
Uchwała Nr XLI/393/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: zmian budżetu na rok 2009.

Uchwała Nr XLI/393/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: zmian budżetu na rok 2009.
2009-12-31 09:43:10
Uchwała Nr XL/392/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 02.12.2009r. w sprawie: zobowiązania wekslowego stanowiącego zabezpieczenie kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowe w Chłapowie

Uchwała Nr XL/392/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 02.12.2009r. w sprawie: zobowiązania wekslowego stanowiącego zabezpieczenie kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowe w Chłapowie
2009-12-04 09:34:50
Uchwała Nr XL/391/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 02.12.2009r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie.

Uchwała Nr XL/391/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 02.12.2009r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie.
2009-12-04 09:31:08
Uchwała Nr XL/390/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 02.12.2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/347/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 sierpnia 2009r. dot. liczyb punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasta Władysławowa.

Uchwała Nr XL/390/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 02.12.2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/347/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 sierpnia 2009r. dot. liczyb punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasta Władysławowa.
2009-12-04 09:24:34
Uchwała Nr XL/389/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 02.12.2009r. w sprawie: zaopiniowania lokalizacji salonu gier

Uchwała Nr XL/389/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dn. 02.12.2009r. w sprawie: zaopiniowania lokalizacji salonu gier
2009-12-04 09:22:56