Decyzje i postanowienia 2007 (NB) 

 
Decyzje i postanowienia 2007 (NB) 

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Umocnieniu brzegu nasady Półwyspu Helskiego na odcinku Władysławowo

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Wykonanie ujęcia wody na terenie działki nr 32/11 w Chłapowie dla celów gospodarczych - bytowych

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Umocnienie brzegu morskiego w miejscowości Ostrowo, gm. Władysławowo

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Sztormowej w miejscowości Chałupy, gm. Władysławowo

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa budynku usługowego z funkcją warsztatu - wulkanizacja

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla ośrodka wypoczynkowego "GEOFIZYKA TORUŃ"

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa ul. Towarowej z kanalizacja deszczową

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa magistrali wodociągowej przebiegającej przez teren działek nr Obręb 9 Władysławowo - 21/1, 29/2, 30, 31, 50, 51, 58, 59, 60, 66, 71/4; Obręb 1 Władysławowo - 19/1, 18/1; Obręb 4 Władysławowo - 112, 141/2, 142, 140/4, 139/2, 138/10, 136, 135, 134/1, 134/6, 133, 345/4, 492, 361/2, 361/1, 362, 363, 368/5, 373, 380, 470, 384/4, 384/5, 396/11, 396/12, 396/13, 396/17; Obręb 3 Władysławowo -348/1, 348/2; Obręb 5 Władysławowo - 31/3, 29/5, 26/10, 26/11, 25, 360/1, 361/4, 362, 363 w miejscowości Władysławowo

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa studni głębinowej na działce nr 190/20 w Rozewiu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego + szambo

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa ulicznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Garnizonowej i Osiedlowej w Rozewiu

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Niemianowanej we Władysławowie dla zaopatrzenia budynku w wodę

Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizięcia pn. Umocnieniu brzegu nasady Półwyspu Helskiego na odcinku Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie ujęcia wody na terenie działki nr 32/11 w Chłapowie dla celów gospodarczych - bytowych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel położonej we Władysławowie przy. AL. S. Żeromskiego, dz. nr 159/1, obręb 3 - na przykościelnej wieży dzwonnicy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Umocnienie brzegu morskiego w miejscowości Ostrowo, gm. Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Sztormowej w miejscowości Chałupy, gm. Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie Ujęcia wody na terenie działki nr 226/25 w m. Rozewie, gm. Władysławowo umożliwiającego zaopatrzenie inwestora w wodę do picia i celów bytowo-gospodarczych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Kanalizacja sanitarna dla ośrodka wypoczynkowego "GEOFIZYKA TORUŃ"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. Władysławowskiej w Chłapowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa studni głębinowej na dz. Nr 190/20 w Rozewiu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa ulicznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnenj w ul. Garnizonowej i Osiedlowej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy niemianowanej we Władysławowie w obrebie ul. Droga Swarzewska i Ul. Droga Chłapowska we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w ulicy niemianowanej w obrębie ul. Andrzeja Modrzewskiego we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 27/27, 26/10, 26/11 w ulicy niemianowanej we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa utwardzonej zatoki z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z odwadniajacą kanalizacją deszczową w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 216 - ul. Gdańska na terenie działek nr 120, 121, 177/1 - obręb Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 280, 282, 283 ul Rybacka we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przejścia na plaże nr 25 w m. Jastrzębia Góra przy ul. Bulwar Nadmorski (na wysokości ulicy Bałtyckiej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki rowerowej w m. Władysławowo na odcinku od ul. Szkutników do 1000 - Lecia P.P., ulica 1000 - Lecia P.P. (na odcinku ul. Gen. J. Hallera - Niepodległości), ul. Niepodległości w kierunku ul. Towarowej, ul. Towarowa i Al. Żeromskiego - do bramy OW "Cetniewo" oraz budowy chodnika na odcinku od ul. Szkutników do 1000 - Lecia P.P., ul. Towarowa.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przejścia na plaże nr 1 i 5 z połączeniem dojść oraz przejście nr 6 w m. Władysławowo przy ul. Hryniewickiego (na wysokości przy Urzędzie Celnym do wysokości przy ul. Morskiej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przejścia na plaże nr 23 w m. Jastrzębia Góra przy ul. Rozewskiej (na wysokości ul. Droga Rybacka) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przejścia na plaże nr 14 w m. Chłapowo przy ul. Al. Żeromskiego (na wysokości ul. Zielonej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przejścia na plaże nr 12 w m. Chłapowo przy ul. Al. Żeromskiego (na wysokości ul. Władysławowskiej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przejścia na plaże nr 9 w m. Władysławowo przy ul. Hryniewickiego (na wysokości Al. Gwiazd Sportu - ul. Sportowa) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dojścia - przejścia na plaże nr 35 w m. Ostrowo przy szosie nr 215 (Jastrzębia Góra - Karwia na wysokości ulicy Plażowej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku usługowego z funkcją warsztatu - wulkanizacja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Ul. Towarowej z kan. Deszczową

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa magistralii wodociagowej przebiegającej przez teren działek nr

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa studni głębinowej na dz. Nr 189/19 w Rozewiu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa studni głębinowej na dz. Nr 189/20 w Rozewiu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 292, 239/2 położonych w Chłapowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 294/16, 294/23 ul. Dettlaffa we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bursztynowej i Korsarskiej w Chłapowie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa nawierzchni ulicy Lipowej w Jastrzębiej Górze jako ciąg pieszo-jezdny o długosci ok. 110 m i szerokości 4 m do 8 m w obrębie studni D4.

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 280, 282, 283 ul Rybacka we Władysławowie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy Portowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz oświetleniem ulicznym przebiegającym przez teren działek nr 26/8, 26/7, 26/20, 31/1, 31/3, 31/4, 28, 30/3, 26/13, 759, 29/5, 29/6, 30/2 - obręb 04 Władysławowo.

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa 3 odcinków kanalizacji deszczowej, wymiana istniejącego wodociągu i przyłączy wodociągowych oraz budowa nawierzchni na ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Przybyszewskiego we Władysławowie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Indywidualne ujęcie wody - studnia głębinowa o głębokości 18,00 m i średnicy kolumny filtrowej do 127 mm na działce nr 498/4 położonej w obrębie Ostrowo, gmina Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 216 Reda-Władysławowo- Hel na odcinku Władysławowo - Chałupy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z obiektami sieciowymi dla miasta Helu w ramach projektu grupowego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci kanalizacyji deszczowej w ul. Leśnej oraz budowie nawierzchni ul. Leśnej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Derdowskiego na terenie działek nr 67, 78, 52 - km 15, Jastrzębia Góra.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa nawierzchni ulicy Lipowej w Jastrzębiej Górze jako ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 110 m i szerokości 4 m do 8 m w obrębie studni D4.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Portowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz oświetleniem ulicznym przebiegającym przez teren działek nr 26/8, 26/7, 26/20, 31/1, 31/3, 31/4, 28, 30/3, 26/13, 759, 29/5, 29/6, 30/2 - obręb 04 Władysławowo.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa nawierzchni ulicy Lipowej w Jastrzębiej Górze jako ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 110 m i szerokości 4 m do 8 m w obrębie studni D4.

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa Ośrodka Żeglarskiego Szotland

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Niemianowanej w obrębie ul. Andrzeja Modrzewskiego we Władysławowie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 292, 239/2 położonych w Chłapowie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 294/16, 294/23 ul. Dettlaffa we Władysławowie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bursztynowej i Korsarskiej w Chłapowie

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wul. Leśnej oraz budowie nawierzchni ulicy Leśnej na odcinku od ul. Wesołej i Ul. Derdowskiego na terenie działek nr 67, 78, 52 - km15, obręb Jastrzębia Góra

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Wykonanie odwiertu celem poboru wód podziemnych w Chłapowie na działce nr 32/21 (indywidualne ujęcie wód do celów pitnych oraz bytowo-gospodarczych).

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa nawierzchni ul. Krasickiego, Reymonta, Reja, Przybyszewskiego, Młyńskiej, Rzemielniczej i Przemysłowej w m. Władysławowo, gm. Władysławowo.

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ul. Rolnej i w ul. Pod Lasem w Tupadłach.

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w ul. Rolnej oraz budowa nawierzchni ul. Rolnej (ciąg pieszo - jezdny) w miejscowości Tupadły, gm. Władysławowo

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa nawierzchni ulicy Jałowcowej w Jastrzębiej Górze jako ciąg pieszo - jezdny.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 112, 239/1, 246/26, 246/28, 246/29, 250/19, 255/6, 258/10, 256/10, 190/10, 28/74 w ul. Żwirowej, Rzemieślniczej, Przemysłowej we Władysławowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowie indywidualnego ujecia wody - studni głębinowej o głębokości 18,00 m i średnicy kolumny filtrowej do 127 mm na działce nr 498/4 położonej w obrębie Ostrowo, gm. Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie odwiertu celem poboru wód podziemnych w Chłapkowie na działce 32/21 (indywidualne ujęcie wód do celów pitnych oraz bytowo gospodarczych)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa nawierzchni ulic Krasickiego, Reymonta, Przybyszewskiego, Młyńskiej, Rzemieślniczej i Przemysłowej w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w ulicy Rolnej oraz budowa nawierzchni ulicy Rolnej (ciąg pieszo-jezdny) w miejscowości Tupadły, gm. Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w ulicy Rolnej oraz budowa nawierzchni ulicy Rolnej (ciąg pieszo-jezdny) w miejscowości Tupadły, gm. Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie działek nr

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Kopernika (droga wojewódzka nr 215 Władysławowo-Sulicicie w miejscowości Karwia na odcinku od km 14+200 do km 15+550, gm. Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Floriana Ceynowy, Średniej, Nadmorskiej we Władysławowie, gm. Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa nawierzchni ulic Morenowa, Kapitańska, Cetniewska, Komandorska, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morenowej, Cetniewskiej, i Kapitańskiej położonych w miejscowości Władysławowo dz. nr 223/189, 223/175, 223/175 - obręb 02 Władysławowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowych, kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z obiektami sieciowymi dla miasta Hel w RAMACH PROJEKTU GRUPOWEGO PN. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie działek nr 64/13, 64/14, 65/44, 64/17, 58, 59, 33/4 w miejscowości Ostrowo gm. Władysławowonawierzchni ulicy Jałowcowej w Jastrzębiej Górze jako ciąg pieszo - jezdny
 

Liczba odwiedzin : 536
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2008-05-12 15:20:11
Czas publikacji: 2008-05-12 15:20:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak