Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
RGK.7626-20/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Wda dla projektu wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego w latach 2007 – 2013 pn.: Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego”

RGK.7626-20/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Wda dla projektu wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego w latach 2007 – 2013 pn.: Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego”
2009-03-20 12:49:20
RGK.7627-20/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Wda dla projektu wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego w latach 2007 – 2013 pn.: Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego”

RGK.7627-20/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Wda dla projektu wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego w latach 2007 – 2013 pn.: Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego”
2009-01-26 13:58:58
RGK.7627-21/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi nr 215 (dz. nr 187) w sąsiedztwie działek nr 242/1, 242/32, 242/8, 242/9 i 188/3 na odcinku 290 m w miejscowości Chłapowo, gmina Władysławowo.

RGK.7627-21/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi nr 215 (dz. nr 187) w sąsiedztwie działek nr 242/1, 242/32, 242/8, 242/9 i 188/3 na odcinku 290 m w miejscowości Chłapowo, gmina Władysławowo.
2009-01-26 13:57:38
RGK.7627-23/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa ciągu pieszego w formie kładki z windą przy zespole budynków wypoczynkowych „Rozewie” w Rozewiu, ul. Rozewska dz. nr 393

RGK.7627-23/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa ciągu pieszego w formie kładki z windą przy zespole budynków wypoczynkowych „Rozewie” w Rozewiu, ul. Rozewska dz. nr 393
2009-01-26 13:55:47
RGK.7627-19/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa wieży widokowej w Jastrzębiej Górze na dz. nr 126/1

RGK.7627-19/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa wieży widokowej w Jastrzębiej Górze na dz. nr 126/1
2008-12-24 08:11:16
RGK.7627-20/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Wda dla projektu wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego w latach 2007-20013 pn.: „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego”

RGK.7627-20/08 - Formularz B: Karta informacyjna dla postanowienia dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarna Wda dla projektu wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego w latach 2007-20013 pn.: „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego”
2008-11-26 14:22:16
Decyzje i postanowienia zamieszczone do dnia 30.11.2008r.

Decyzje i postanowienia zamieszczone do dnia 30.11.2008r.
2008-11-12 13:17:17