Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXII/842/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2018-12-04 08:57:44
Uchwała Nr LXII/845/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi

2018-12-04 08:57:15
Uchwała Nr LXII/844/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-12-04 08:56:20
Uchwała Nr LXII/843/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

2018-12-04 08:55:20
Uchwała Nr LXII/839/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2019

2018-12-04 08:54:38
Uchwała Nr LXII/838/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2019

2018-12-04 08:49:57
Uchwała Nr LXII/837/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2019

2018-12-04 08:48:27
Uchwała Nr LXII/836/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2019

2018-12-04 08:47:46
Uchwała Nr LXII/835/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2019

2018-12-04 08:46:07
Uchwała Nr LXII/834/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2019

2018-12-04 08:45:44