Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
RGK.7627-22/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „KLIF” z funkcją mieszkalną we Władysławowie obręb Chrapowo (dz. nr 242/9).

RGK.7627-22/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „KLIF” z funkcją mieszkalną we Władysławowie obręb Chrapowo (dz. nr 242/9).
2009-11-18 12:52:27
RGK.7627-21/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.

RGK.7627-21/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Starowiejską (droga wojewódzka nr 216) wraz z wymianą i przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego na terenie działek 326/38, 328/5, 348/2 – obręb 03 Władysławowo oraz dz. nr 26/10, 31/4, 34/1, 32/2, 28, 27/4, 360/6, 360/2, 360/1, 41/9, 41/8, 41/5, 41/7, 41/6, 41/1, 372/3, 372/2, 120/4, 361/10, 361/4 w miejscowości Władysławowo, gm. Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.
2009-11-16 15:14:31
RGK.7627-21/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - EKO-SZKOŁA – termomodernizacja szkół w powiecie puckim – Przebudowa kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie na dz. nr 319/2, 319/3, 319/4 gm. Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

RGK.7627-21/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - EKO-SZKOŁA – termomodernizacja szkół w powiecie puckim – Przebudowa kotłowni i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie na dz. nr 319/2, 319/3, 319/4 gm. Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie.
2009-11-16 08:57:13
RGK.7627-19/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa ochronnej opaski brzegowej w rejonie Jastrzebia Góra – Ostrowo na odcinku brzegu morskiego km 134,550 – 135,500

RGK.7627-19/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa ochronnej opaski brzegowej w rejonie Jastrzebia Góra – Ostrowo na odcinku brzegu morskiego km 134,550 – 135,500
2009-10-01 15:28:08
RGK.7627-17/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Wykonanie wiercenia studni o głębokości do 30 metrów, na działce nr 139/20, obręb Ostrowo, gm. Władysławowo, w celu zaopatrzenia w wodę trzech jednorodzinnych budynków mieszkalnych

RGK.7627-17/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Wykonanie wiercenia studni o głębokości do 30 metrów, na działce nr 139/20, obręb Ostrowo, gm. Władysławowo, w celu zaopatrzenia w wodę trzech jednorodzinnych budynków mieszkalnych
2009-08-19 11:52:45
RGK.7627-13/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na terenie działki nr 49 we Władysławowie przy ul. Brzozowej 15.

RGK.7627-13/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na terenie działki nr 49 we Władysławowie przy ul. Brzozowej 15.
2009-07-15 14:28:50
RGK.7627-12/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy DE 63 – DE 160 w rejonie ulic: Gdańska, Skandynawska, Droga Chłapowska, Bohaterów Kaszubskich, Starowiejska, Męczenników Wielkiej Wsi, Średnia, Łąkowa, Geodetów, Nadmorska, Piwna, Stolarska, Ceynowy na działkach nr 41/1, 44/4, 45/1, 45/2, 52/4, 52/5, 53/4, 54, 55, 56/2, 56/4, 60/2, 61/1, 61/2, 62/8, 62/9, 70, 74/3, 76/1, 77/2, 78/4, 88/2, 90/2, 92/1, 97/2, 91/2, 98/5, 98/3, 120/4, 121/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 130/1, 131/4, 152/1, 153/1, 155, 156/2, 157/2, 158/2, 168, 171, 177/1, 182/1, 182/2, 182/3, 191/4, 202/3, 202/4, 225, 250, 269, 298/3, 298/6, 298/11, 298/16, 299/2, 300/2, 301/1, 301/3, 302, 304, 305, 312, 315/5, 315/9, 316/5, 318, 339, 346/2, 354/1, 355/3, 355/5, 357/5, 359, 454, 455/1, 455/2, 458/1, 467/4, 630, 642/2, 676, 699/2, 701/2, 703/2, 705/2, 706/1, 748, 685/1, 177/1, 177/2, 191/1, 192/1, 192/3, 313/7, 553/1, 553/2, 533/3, 553/4, 553/5, 553/8, 559, 560, 561, 562, 564/1, 564/2, 607, 625, 603/5, 603/11, 605, 676, 699/2, 701/2, 703/2, 705/2, 706/1, 748, 685/1 obręb 05 oraz działki nr 8/10, 8/11, 9/2, 15, 31/1, 64, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 96, 97 obręb 07 oraz działki numer 83/31, 83/32, 83/33, 89 obręb 06 Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.

RGK.7627-12/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy DE 63 – DE 160 w rejonie ulic: Gdańska, Skandynawska, Droga Chłapowska, Bohaterów Kaszubskich, Starowiejska, Męczenników Wielkiej Wsi, Średnia, Łąkowa, Geodetów, Nadmorska, Piwna, Stolarska, Ceynowy na działkach nr 41/1, 44/4, 45/1, 45/2, 52/4, 52/5, 53/4, 54, 55, 56/2, 56/4, 60/2, 61/1, 61/2, 62/8, 62/9, 70, 74/3, 76/1, 77/2, 78/4, 88/2, 90/2, 92/1, 97/2, 91/2, 98/5, 98/3, 120/4, 121/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 130/1, 131/4, 152/1, 153/1, 155, 156/2, 157/2, 158/2, 168, 171, 177/1, 182/1, 182/2, 182/3, 191/4, 202/3, 202/4, 225, 250, 269, 298/3, 298/6, 298/11, 298/16, 299/2, 300/2, 301/1, 301/3, 302, 304, 305, 312, 315/5, 315/9, 316/5, 318, 339, 346/2, 354/1, 355/3, 355/5, 357/5, 359, 454, 455/1, 455/2, 458/1, 467/4, 630, 642/2, 676, 699/2, 701/2, 703/2, 705/2, 706/1, 748, 685/1, 177/1, 177/2, 191/1, 192/1, 192/3, 313/7, 553/1, 553/2, 533/3, 553/4, 553/5, 553/8, 559, 560, 561, 562, 564/1, 564/2, 607, 625, 603/5, 603/11, 605, 676, 699/2, 701/2, 703/2, 705/2, 706/1, 748, 685/1 obręb 05 oraz działki nr 8/10, 8/11, 9/2, 15, 31/1, 64, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 96, 97 obręb 07 oraz działki numer 83/31, 83/32, 83/33, 89 obręb 06 Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie.
2009-06-30 15:01:15
RGK.7627-10/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Przebudowa wschodniego zakończenia opaski gabionowej w Jastrzębiej Górze (km 133,6)

RGK.7627-10/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Przebudowa wschodniego zakończenia opaski gabionowej w Jastrzębiej Górze (km 133,6)
2009-06-23 13:50:43
RGK.7627-9/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, drogową i socjalną na działce nr 64, obręb 8 we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim w kategorii R 14

RGK.7627-9/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną, drogową i socjalną na działce nr 64, obręb 8 we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej oraz odzysk odpadów ze spalania paliw w węźle betoniarskim w kategorii R 14
2009-06-17 14:53:28
RGK.7627-5/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalno – pensjonatowego zlokalizowanego na terenie działki nr 89 w miejscowości Jastrzębia Góra, ul. Bukowa 7a.

RGK.7627-5/09 - Formularz A: Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalno – pensjonatowego zlokalizowanego na terenie działki nr 89 w miejscowości Jastrzębia Góra, ul. Bukowa 7a.
2009-04-17 08:31:22