Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej 2006 (NB) 

 
Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej 2006 (NB) 

Realizacja projektu p.n. Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych gminy Władyslawowo - etap I

Rozbudowa i przebudowa przetwórni ryb przy ul. Droga Chłapowska 4 we Władysławowie

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Jastarni (droga wojewódzka nr 216) w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej z Karwi do Jastrzębiej Góry w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i pompowniami (tłocznymi) ścieków w miejscowościach Łebcz i Strzelno w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej, Makowej, Chabrowej w Tupadłach Jastrzębiej Górze w ramach projektu grupowego p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Rozbudowa stacji uzdatniania wody Cetniewo poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody wraz z rurociągami technologicznymi na terenie działek nr 21/1 i 65/1 położonych we Władysławowie w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Jastrzębiej Górze w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Droga Chłapowska we Władysławowie w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Przebudowa ulicy Starowiejskiej we Władysławowie związanej z realizacją układu wjazdowo-wyjazdowego do działki nr 22 wraz z układem dróg dojazdowych do działek przyległych

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej i Przedwiośnia w Jastrzębiej Górze w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złota, Miła, Hoża i Heweliusza w Karwi w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Ostrowie w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej w Tupadłach w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Władysławowskiej, Zielonej, Bulwar Żeromskiego wraz z urządzeniami podczyszczającymi i separatorem w miejscowości Chłapowo w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szkutników, Boh. Kaszubskich, Nadmorskiej, Ceynowy, Średniej, śródlanej we Władysławowie z separatorami substancji ropopochodnych w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej, Hryniewieckiego, Dworcowej, Steyera, Dąbka, Sucharskiego, Unruga, Przemysłowej, Rzemieślniczej, Reymonta, Krasickiego, Przybyszewskiego, Reja, Młyńskiej, Żwirowej we Władysławowie z separatorami substancji ropopochodnych w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej w Jastarni (działki nr 8/62, 8/51, 8/15, 8/23 km 4) w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni A i C oraz w części zlewni B w Pucku w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej (kolektor A1) przebiegającej przez teren działek nr 81, 187, 188, 189/1, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 281/2 łączącej kanalizację sanitarną w ul. Morskiej z kanalizacją sanitarną w ul. Rybackiej we Władysławowie w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rozewskiej i Klifowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rozewskiej w J. Górze w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Połączenie sieci wodociągowej Gminy Puck z siecią MPWiK - EKOWIK - we Władysławowie w ramach projektu grupowego p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa sieci wodociągowej w Rozewiu i Jastrzębiej Górze Tupadłach (ul. Garnizowanowa, Wiatrakowa, Pomorska, Rysia, Żbikowa, Jelenia, Jastrzębia, Łosia, Orła, Bażantowa, Żurawia, Wilcza) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Garnizonowa, Wiatrakowa, Pomorska, Rysia, Kuracyjna, Żbikowa, Jelenia, Jastrzębia, Łosia, Orła, Bażantowa, Żurawia, Osmołowskiego, Borcharda, Kisterów, Widok, Wilków Morskich, Krzyżanowskiego, de Rosse, Wilcza w ramach projektu grupowego p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karwi rejon ul. Ekologicznej w ramach projektu grupowego p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z obiektami sieciowymi dla miasta Helu w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Budowa wodociągu od ul. 1000-lecia P.P. do ul. Żwirowej we Władysławowie przez teren działek nr 111, 112, 102/3, 469/7, 469/8, 345/4, 368/3, 368/4 w ramach projektu grupowego p.n. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego

Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb B.M.C. o magazyn opakowań, myjnię skrzyń i magazyn chłodnię na terenie działki nr 29/1 i 29/2 przy ul. Przemysłowej 14 we Władysławowie

Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb B.M.C. o magazyny i dział odzysku białka na terenie działki nr 29/8 i 29/9 przy ul. Przemysłowej 14 we Władysławowie

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, przebiegającej przez teren działki nr 39 Droga Chłapowska oraz działki nr 27/27 ul. Kochanowskiego we Władysławowie

Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na zamontowaniu stacji radioliniowej na istniejącej wieży, stanowiącej własność Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., zlokalizowanej na działce 308 przy ul. Gdańskiej 61 we Władysławowie

Budowa nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Szkutników i śródlanej we Władysławowie, położonych na działkach 348/1, 348/2, 353 w obrębie 03, 396/2, 384/1, 382/2, 382/3, 390, 391 w obrębie 04 oraz 539 i 522/2 w obrębie 05 Władysławowo

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sztormowej w Chałupach

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 4742 - KARWIA - przy ul. Kolorowej 2 w Karwi

Budowa nawierzchni ulicy Wiejskiej i Przedwiośnia w Jastrzębiej Górze

Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy Zielonej w Chłapowie (działki nr 286-km 3, 202/14, 202/8, 469, 452, 464, 457, 467, 187-km 2)

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT 4 3317 KARWIA 2 w Karwi

Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej - Jastrzębia Góra - zlokalizowanej na terenie działki nr 50 przy ul. Puckiej 4 w Jastrzębiej Górze

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM nr BT 43319 Jastrzębia Góra 3 na dz. nr 126/1, położonej przy ulicy Piastowskiej w Jastrzębiej Górze

Budowa stacji telefonii komórkowej 2992 CETNIEWO ENERGOBALTIC na kominie Elektrociepłowni Władysławowo - dz. nr 3/6 obręb 05 Władysławowo

Przebudowa ulicy Rozewskiej (droga wojewódzka nr 215) w Jastrzębiej Górze, odcinek od skrzyżowania z ulicą Jasną do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4 3342 JASTRZĘBIA GÓRA na działkach nr 95/2 i 120/6 w obrębie Jastrzębia Góra oraz na działkach nr 165/2, 166, 168/2 w obrębie Tupadły

Budowa chłodni składowej w Porcie Władysławowo na działkach nr 30/21, 330/22, 330/23 i 330/26 w obrębie Władysławowo 03

Zmiana systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 7352/6259 JASTRZĘBIA GÓRA ASTOR (dz. nr 52/3)

Przebudowa stacji bazowej PTC Sp. z o. o. nr 30807 KARWIA na dz. nr 36/7, położonej przy ulicy Wojska Polskiego 47 w Karwi

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA, o nazwie "Chałupy 30827" na działce nr 22 w Chałupach 

Liczba odwiedzin : 479
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2006-09-27 14:58:29
Czas publikacji: 2006-09-27 14:58:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak