Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LVI/748/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie: podziału Gminy Władysławowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-04-27 09:22:42
Uchwała Nr LV/726/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Władysławowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-04-03 09:34:36
ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023

2018-03-28 14:34:25