Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokoły wyników głosowania - wybory samorządowe 2018 r.

2018-10-22 09:21:43
zmiana sali - dyżury GKW w dniach 20 i 21.10.2018 r.

2018-10-19 16:20:35
dyżury Gminnej Komisji Wyborczej we Władysławowie w dniach 20-21.10.2018

2018-10-17 12:33:15
prezentacja - szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, że urzędnik wyborczy Gmniy Władysławowo przeprowadzi szkolenia dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w dniach 09.10.2018 r. (wtorek)  godz. 15 (komisje dzienne) oraz 11.09.2018 r. (czwartek)  godz. 15.00 ( komisje nocne)  - w sali 103 Urzędu Miejskiego we Władysławowie (I piętro). Prezentacja ze szkolenia dostępna poniżej.

2018-10-11 12:21:40
uchwała nr 8 GKW z 10.10.2018 r. - nakład kart do głosowania

2018-10-10 15:32:33
Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Władysławowo

2018-10-10 15:26:56
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach

2018-10-10 15:25:59
uchwała nr 7 GKW z 05.10.2018 r. - wzór kart do głosowania

2018-10-09 10:45:06
obwieszczenie GKW z 04.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

2018-10-05 10:12:51
uchwała nr 6 GKW z 04.10.2018 r. - sprostowanie błędu pisarskiego

2018-10-04 10:17:37
uchwała nr 5 GKW z 01.10.2018 r. w sprawie sporządzenia listy zarejestrowanych kandydatów na burmistrza

2018-10-03 13:02:18
OBWIESZCZENIE GKW Z 01.10.2018 R. O ZEREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA BURMISTRZA

2018-10-03 10:59:26
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z 01.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach Rady Miejskiej Władysławowa

2018-10-01 14:02:56
komunikat Gminnej Komisji Wyborczej we Władysławowie z 28.09.2018 r. - losowanie numerów dla list kandydatów na radnych

2018-09-28 11:54:37
Informacja o miejscu losowania pozostałych kandydatów do skladów Komisji Obwodowych w Gminie Władysławowo

W nawiązaniu do informacji Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kanydatów do obwodowych komisji wyborczych  oraz o terminie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), Urząd Miejski we Władysławowie informuje, że losowanie dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych odbędzie się dnia 27 września 2018 r. o godz. 11 w sali 103 Urzędu Miejskiego we Władysławowie (I pietro), ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo.

2018-09-26 14:16:18
obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10

2018-09-26 10:01:35
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dn. 24.09.2018r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dn. 26.09.2018r. do obwodowych komisji wyborczych

2018-09-25 09:03:31
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej 01.2018 o wydłużeniu terminu składania list kandydatów

2018-09-18 14:21:47
informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku o obwodach głosowania

2018-09-18 10:58:18
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej we Władysławowie - dyżury Komisji 2018-09-18 - 2018-09-26

2018-09-17 21:52:04
Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej - poradnik Urzędu Ochrony Danych osobowych

2018-09-13 11:06:33
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej we Władysławowie - dyżury Komisji

2018-09-12 15:46:14
pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej we Władysławowie

Informujemy, że Komisarz Wyborczy w Słupsku I zwołał pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej na dzień 12 września 2018 r. o godz. 13.00.

Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo II piętro, p. 208, tel. 58 674-07-21.

2018-09-12 11:04:18
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2018-09-11 15:51:04
wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

2018-09-11 14:34:37
Urzędnik wyborczy dla Gminy Władysławowo

Informujemy, że urzędnikiem wyborczym na obszarze Gminy Władysławowo, powołanym przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego jest p. Sylwia Urbaniak.

2018-09-11 09:53:52
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej we Władysławowie - postanowienie Komisarza Wyborczego I w Słupsku

2018-09-11 08:46:13
obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

2018-09-03 14:10:39
obwieszczenie Burmistrza Władysławowa - okręgi wyborcze, ich granice, numery, liczba radnych, siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

2018-08-28 13:26:02
obwieszczenie Marszałka Woj. Pomorskiego o okręgach wyborczych i liczbie radnych - wybory do sejmiku

2018-08-28 13:25:26
informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta

2018-08-23 15:52:59
przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

2018-08-17 10:29:45
zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

2018-08-16 16:59:53
Wystartował serwis wybory2018.pkw.gov.pl

 
2018-08-16 15:56:57
informacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach

2018-08-16 15:30:04
informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach w dniu 21.10.2018 r.

2018-08-16 15:11:16
Krajowe Biuro Wyborcze - właściwość terytorialna

Informujemy, że właściwym terytorialnie dla Gminy Władysławowo jest Krajowe Biuro Wyborcze w Słupsku.

Wszelkie informacje i komunikaty związane z wyborami samorządowymi dostępne są na stronie slupsk.kbw.gov.pl

2018-08-16 12:23:17
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-16 12:13:30
Uchwała Nr LVI/748/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie: podziału Gminy Władysławowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-04-27 09:22:42
Uchwała Nr LV/726/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Władysławowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-04-03 09:34:36
ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023

2018-03-28 14:34:25
10 20 30 40 50 Wyników