Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej - poradnik Urzędu Ochrony Danych osobowych

2018-09-13 11:06:33
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej we Władysławowie - dyżury Komisji

2018-09-12 15:46:14
pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej we Władysławowie

Informujemy, że Komisarz Wyborczy w Słupsku I zwołał pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej na dzień 12 września 2018 r. o godz. 13.00.

Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo II piętro, p. 208, tel. 58 674-07-21.

2018-09-12 11:04:18
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2018-09-11 15:51:04
wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

2018-09-11 14:34:37
Urzędnik wyborczy dla Gminy Władysławowo

Informujemy, że urzędnikiem wyborczym na obszarze Gminy Władysławowo, powołanym przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego jest p. Sylwia Urbaniak.

2018-09-11 09:53:52
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej we Władysławowie - postanowienie Komisarza Wyborczego I w Słupsku

2018-09-11 08:46:13
obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

2018-09-03 14:10:39
obwieszczenie Burmistrza Władysławowa - okręgi wyborcze, ich granice, numery, liczba radnych, siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

2018-08-28 13:26:02
obwieszczenie Marszałka Woj. Pomorskiego o okręgach wyborczych i liczbie radnych - wybory do sejmiku

2018-08-28 13:25:26