Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej 2007 (NB) 

 
Wnioski o wydanie decyzji środowiskowej 2007 (NB) 

Umocnienie brzegu nasady Półwyspu Helskiego na odcinku Władysławowo km

Wykonanie ujęcie wody na terenie działki nr 32/11 w Chłapowie, gm. Władysławowo, umożliwiającego zaopatrzenie w wodę do picia i celów gospodarczych na terenie działki 32/11 w Chłapowie

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel położonej we Władysławowie przy Al. S. Żeromskiego, działka nr 159/1 obręb 3 - na przykościelnej wieży dzwonnicy

Wykonanie umocnienia brzegu morskiego w rejonie Ostrowa

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni ulicy Sztormowej w m. Chałupy, gm. Władysławowo

Budowa tymczasowego budynku usługowego na terenie działki 88 położonej przy ul. Droga Chłapowska w m. Władysławowo

Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na działce nr 226/25 w miejscowości Rozewie, gmina Władysławowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla ośrodka wypoczynkowego "Geofizyka Toruń"

Budowa ul. Towarowej wraz z kanalizacją deszczową we Władysławowie

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 216 Reda - Władysławowo - Hel na odcinku Władysławowo - Chałupy

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 30877 zlokalizowanej w Ostrowie, gmina Władysławowo, działki nr 75/4 w woj. pomorskim

Budowa magistrali wodociągowej przebiegającej przez teren działek w obrębie 9, 1, 4, 3, 5 Władysławowo

Rozbudowa i przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC "ERA" Sp. zo.o. 2235/3027 "Władysławowo", Polkomtel S.A., BT 4 4784 "Władysławowo Port" zlokalizowanej na wieży widokowej budynku "Dom Rybaka", na działce nr 322/5 obręb Władysławowo 3, przy ul. Generała Hallera 19

Budowa studni głębinowej na działce 190/20 w Rozewiu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie studni na nieczystości płynne

Budowa ulicznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Garnizonowej i Osiedlowej w Rozewiu, gm. Władysławowo

Budowa studni głębinowej na działce nr 189/19 w Rozewiu dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego

Budowa studni głębinowej na działce nr 189/19 w Rozewiu dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego

Budowa sieci wodociągowej w ul. Niemianowanej we Władysławowie w obrębie ul. Droga Swarzewska i ul. Droga Chłapowska we Władysławowie

Budowa Ośrodka Żeglarskiego Szotland na terenie działek nr 596, 601, 619, 620, 621/1, 624/1, 624/2 obręb 05 Władysławowo oraz Zatoki Puckiej

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. Władysławowskiej w Chłapowie

Budowa sieci wodociągowej w ul. Niemianowanej we Władysławowie w obrębie ul. Andrzeja Modrzewskiego we Władysławowie

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek 292, 239/2 położonych w Chłapowie

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 294/16 i 294/23 ul. Dettlaffa we Władysławowie

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bursztynowej i Korsarskiej w Chłapowie

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 27/27, 26/10, 26/11 w ulicy niemianowanej we Władysławowie

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej oraz budowie nawierzchni ulicy Leśnej na odcinku od ul. Wesołej i Ul. Derdowskiego na terenie działek nr 67, 78, 52 - km15, obręb Jastrzębia Góra

Budowa utwardzonej zatoki z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z odwadniającą kanalizacją deszczową w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 216 - ul. Gdańska na terenie działek nr 120, 121, 177/1 - obręb Władysławowo

Budowa nawierzchni ulicy Lipowej w Jastrzębiej Górze jako ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 110 m i szerokości 4 m do 8 m w obrębie studni D4.

Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 280, 282, 283 ul. Rybacka we Władysławowie

Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 112, 239/1, 246/26, 246/28, 246/29, 250/19, 255/6, 258/10, 256/10, 190/10, 28/74 w ul. Żwirowej, Rzemieślniczej, Przemysłowej we Władysławowie

Budowa przejścia na plaże nr 25 w m. Jastrzębia Góra przy ul. Bulwar Nadmorski (na wysokości ulicy Bałtyckiej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem

Budowa ścieżki rowerowej w m. Władysławowo na odcinku od ul. Szkutników do 1000 - Lecia P.P., ulica 1000 - Lecia P.P. (na odcinku ul. Gen. J. Hallera - Niepodległości), ul. Niepodległości w kierunku ul. Towarowej, ul. Towarowa i Al. Żeromskiego - do bramy OW "Cetniewo" oraz budowy chodnika na odcinku od ul. Szkutników do 1000 - Lecia P.P., ul. Towarowa

Budowa przejścia na plaże nr 1 i 5 z połączeniem dojść oraz przejście nr 6 w m. Władysławowo przy ul. Hryniewickiego (na wysokości przy Urzędzie Celnym do wysokości przy ul. Morskiej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem

Budowa przejścia na plaże nr 23 w m. Jastrzębia Góra przy ul. Rozewskiej (na wysokości ul. Droga Rybacka) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem

Budowa przejścia na plaże nr 14 w m. Chłapowo przy ul. Al. Żeromskiego (na wysokości ul. Zielonej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem

Budowa przejścia na plaże nr 12 w m. Chłapowo przy ul. Al. Żeromskiego (na wysokości ul. Władysławowskiej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem

Budowa przejścia na plaże nr 9 w m. Władysławowo przy ul. Hryniewickiego (na wysokości Al. Gwiazd Sportu - ul. Sportowa) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem

Budowa dojścia - przejścia na plaże nr 35 w m. Ostrowo przy szosie nr 215 (Jastrzębia Góra - Karwia na wysokości ulicy Plażowej) wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz przyłącza linii kablowej wraz z oświetleniem

Przebudowa ulicy Portowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz oświetleniem ulicznym przebiegającym przez teren działek nr 26/8, 26/7, 26/20, 31/1, 31/3, 31/4, 28, 30/3, 26/13, 759, 29/5, 29/6, 30/2 - obręb 04 Władysławowo

Budowa 3 odcinków kanalizacji deszczowej, wymiana istniejącego wodociągu i przyłączy wodociągowych oraz budowa nawierzchni na ul. Młyńskiej na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Przybyszewskiego we Władysławowie

Rekonstrukcja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkkowej PTK Centertel Sp. zo.o. nr 2059/3025 (3644) \"KARWIA\" zlokalizowanej na wieży kościoła przy ul.Kolorowej 2 w Karwii w granicach dz. nr 146

Przebudowa i rozbudowa pola kempingowego Chałupy 4 \"Solar\" - Bazy sportów i turystyki wodnej

Indywidualne ujęcie wody - studnia głębinowa o głębokości 18,00 m i średnicy kolumny filtrowej do 127 mm na działce nr 498/4 położonej w obrębie Ostrowo, gmina Władysławowo.

Wykonanie odwiertu celem poboru wód podziemnych w Chłapowie na działce nr 32/21 (indywidualne ujęcie wód do celów pitnych oraz bytowo gospodarczych)

Budowa nawierzchni ulicy Krasickiego, Reymonta, Reja, Przybyszewskiego, Młyńskiej, Rzemieślniczej i Przemysłwoej w miejscowości Władysławowo, gmina Władysławowo


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w ul. Rolnej i w ul. Pod Lasem w Tupadłach

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszającymi w ul. Rolnej oraz budowa nawierzchni ul. Rolnej (ciąg pieszo-jezdny) w miejscowości Tupadły, gm. Władysławowo.

Budowa nawiwerzchni ulicy Jałowcowej w Jastrzębiej Górze jako ciąg pieszo - jezdny.

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ostrowo, gm. Władysławowo, obręb Ostrowo - 64/13, 64/14, 65/44, 64/17, 451/3, 58, 59, 33/4.

Przebudowa ul. Kopernika w Karwi

Przebudowa kanalizacji w miejscowości Karwia na odcinku ul. Wojska Polskiego długości ok.. 450 m wraz z odtworzeniem nawierzchni

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Floriana Ceynowy, Średnia, Nadmorska

Budowa nawierzchni ulic

Stabilizacja zbocza klifu w Jastrzębiej Górze na km 133.702 - 133.727 w tym odwodnienie i zabudowa klifu. 

Liczba odwiedzin : 507
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2008-04-22 08:37:59
Czas publikacji: 2008-04-22 08:37:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak