Kontrole rok 2018 

 
 

             2018

(rok)

W. K.-L.

(referent)

 

1710

(oznacz. teczki)

 

KONTROLE ZEWNETRZNE
W PODMIOTACH

(tytuł teczki wg wykazu akt)

Lp.

Data kontroli

Komórka UM

Zakres kontroli:

Organ kontrolujący:

Uwagi

1.

10-11.

05.2018r..

Straż Miejska

Wykonanie zadań przez Straż Miejską we Władysławowie w ramach udzielonych upoważnień oraz posiadanych kompetencji ustawowych, pod katem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Wojewoda Pomorski

Protokół z kontroli SM we Władysławowie z dn. 11.05.2018r.

2.

09.07.2018r.

Urząd Miejski

Kontrola z przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Protokół kontroli z dn. 20.08.2018r.

Wystapienie pokontrolne z dn. 11.12.2018r.

3.

09.07.2018r.

USC

Kontrola z przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Protokół kontroli z dn. 20.08.2018r.

Wystąpinie pokontrolne z dn. 11.12.2018r.

4.

11.12.2018r.

UM

Kontrola dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie warunków prowadzenia działań ratowniczych, postepowanie
z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami ciekłymi, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku

Protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dn. 11.12.2018r

 

 

Załączniki

ROP.1710.1.2018 Protokól z kontroli Straży Miejskiej we Władysł.pdf

Data: 2018-05-15 10:49:26 Rozmiar: 3.66M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.2.2018 Protokół z kontroli - Archiwum.pdf

Data: 2018-08-28 13:33:50 Rozmiar: 3.65M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.3.2018 Protokół z kontroli - archiwum USC.pdf

Data: 2018-08-29 14:04:54 Rozmiar: 2.21M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.4.2018 Protokół z kontroli - budynku Urzedu Miejskiego.pdf

Data: 2018-12-12 14:15:31 Rozmiar: 3.77M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.2.2018 - wystapienie pokontrolne.pdf

Data: 2018-12-20 09:50:58 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

ROP.1710.3.2018 - wystapienie pokontrolne.pdf

Data: 2018-12-20 09:50:58 Rozmiar: 812.77k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 141
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2018-05-15 10:49:26
Czas publikacji: 2018-12-20 09:50:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak