Sekretarz  

 
 

 

Sekretarz Władysławowa - Małgorzata Niemirska-Thiel, tel. 58 674-54-39 (37)  sekretarz@wladyslawowo.pl

 

tel. 58 674-54-39 (37)  sekretarz@wladyslawowo.pl

Lat 43, mgr ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również z wynikiem celującym studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik samorządowy od 16 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Miejskim w Wejherowie od stanowiska referenta i stopniowo pięła się po stopniach awansu zawodowego do stanowiska Zastępcy Kierownika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego/Sekretarza Miasta. W lipcu 2009 roku podjęła pracę w Urzędzie Miejskim we Władysławowie na stanowisku Sekretarza Miasta.

Nadzoruje pracę: Referatu Organizacyjno-Prawnego, w tym Biura Rady Miejskiej i Sekretariatu Burmistrza, Biura Obsługi Interesanta, inspektora ds. administracji budynku, Zespołu informatyków, Zespołu radców prawnych, stanowisk ds. gospodarki i turystyki, stanowiska ds. zamówień publicznych, pracowników obsługi. Zapewnia właściwą organizację pracy urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Sekretarz gminy jest zatrudniany przez burmistrza na podstawie umowy o pracę.

Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca wyższe wykształcenie, co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzedniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzedniczym oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzedniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu - burmistrzowi gminy. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich. Nie może również prowadzić własnej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

Załączniki

Oswiadczenie_majatkowe_z_dnia_07.07.2009r.

Data: 2015-05-25 14:41:09 Rozmiar: 1.29M Format: . Pobierz

Oswiadczenie_majatkowe_za_2009r.doc

Data: 2015-05-25 14:41:09 Rozmiar: 3.83M Format: .doc Pobierz

Oswiadczenie_majatkowe_za_2010r.pdf

Data: 2015-05-25 14:41:09 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

Oswiadczenie_majatkowe_za_2011r.pdf

Data: 2015-05-25 14:41:09 Rozmiar: 1.63M Format: .pdf Pobierz

Oswiadczenie_majatkowe_za_2012.pdf

Data: 2015-05-25 14:41:09 Rozmiar: 1.71M Format: .pdf Pobierz

oswiadczenie_majatkowe_za_2013.pdf

Data: 2015-05-25 14:41:09 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

oświadczenie majtkowe za 2014.pdf

Data: 2015-05-25 14:41:09 Rozmiar: 5.13M Format: .pdf Pobierz

oświadczenie majatkowe za 2015 rok.pdf

Data: 2016-05-24 14:05:44 Rozmiar: 3.88M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie za rok 2016 M.Niemirska - Thiel - Sekretarz Miasta-.pdf

Data: 2018-05-30 10:06:14 Rozmiar: 1.77M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - p. Małgorzata Niemirska-Thiel - Sekret.pdf

Data: 2018-05-30 10:06:14 Rozmiar: 1.35M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3812
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Frąckowiak
Czas wytworzenia: 2009-01-27 09:58:32
Czas publikacji: 2018-05-30 10:06:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak