Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - „Budowa Zespołu Hotelowo-Rekreacyjnego 4 KOLORY na ok. 1000 jednostek mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na działkach nr 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/8 położonych na terenie miasta Władysławowo, obręb 1, przylegających do ul. Żwirowej i Drogi Chłapowskiej”

OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - „Budowa Zespołu Hotelowo-Rekreacyjnego 4 KOLORY na ok. 1000 jednostek mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na działkach nr 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/8 położonych na terenie miasta Władysławowo, obręb 1, przylegających do ul. Żwirowej i Drogi Chłapowskiej”
2011-01-17 11:17:52
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - udostępnienie do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na zabudowie działek nr 137/1 , 137/2 i 138 w obrębie Chłapowo przy ul. Żeromskiego

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - udostępnienie do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na zabudowie działek nr 137/1 , 137/2 i 138 w obrębie Chłapowo przy ul. Żeromskiego
2010-09-16 14:31:50
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - „Przebudowa wschodniego zakończenia opaski gabionowej w Jastrzębiej Górze (km 133,6)”

OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - „Przebudowa wschodniego zakończenia opaski gabionowej w Jastrzębiej Górze (km 133,6)”
2010-09-06 11:35:10
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku wędzarni przetwórni ryb na terenie działek nr 58/9, 58/6, 66, 67, 75, położonych przy ul. Skandynawskiej we Władysławowie.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku wędzarni przetwórni ryb na terenie działek nr 58/9, 58/6, 66, 67, 75, położonych przy ul. Skandynawskiej we Władysławowie.
2010-08-16 07:47:36
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa istniejącego budynku wędzarni przetwórni ryb na terenie działek nr 58/9, 58/6, 66, 67, 75, położonych przy ul. Skandynawskiej we Władysławowie

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa istniejącego budynku wędzarni przetwórni ryb na terenie działek nr 58/9, 58/6, 66, 67, 75, położonych przy ul. Skandynawskiej we Władysławowie
2010-07-21 15:00:22
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci średniego ciśnienia wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury (stacja odparowania ciekłego metanu-LNG) na dz. nr 200/3, 365, 201/5, 208/42, 208/41, 208/20, 208/17, 208/18, 208/19, 208/22, 202/13, 410, 206/1 w miejscowości Rozewie, gm. Władysławowo realizowanego przez G. EN. GAZ ENERGIA S. A.

2010-04-23 09:11:49
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2010-04-22 12:28:22
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - „Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „KLIF” z funkcją mieszkalną we Władysławowie obręb Chrapowo (dz. nr 242/9)”

2010-03-16 13:57:02
Wszczęcie postępowania - Budowa sieci średniego ciśnienia wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury (stacja odparowania ciekłego metanu-LNG) na dz. nr 200/3, 365, 201/5, 208/42, 208/41, 208/20, 208/17, 208/18, 208/19, 208/22, 202/13, 410, 206/1 w miejscowości Rozewie, gm. Władysławowo.

2010-03-01 10:16:15
Wszczęcie postępowania - Rozbudowa istniejącego budynku wędzarni przetwórni ryb na terenie działek nr 58/9, 58/6, 66, 67, 75, położonych przy ul. Skandynawskiej we Władysławowie

2010-02-05 13:52:44