Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowości Chałupy, Gmina Miasta Władysławowo”.

 
2012-01-03 11:16:37
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowości Chałupy, Gmina Miasta Władysławowo”.

 
2012-01-03 11:13:37
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowości Chałupy, Gmina Miasta Władysławowo”.

 
2012-01-03 11:10:45
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie instalacji wykorzystującej siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb własnych na dz. nr 21/2,, ul. Rozewska 7, 84-104 Jastrzębia Góra”.

 
2012-01-03 09:55:36
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego produkcji: wyrobów medycznych, produktów leczniczych, produktów kosmetycznych, artykułów spożywczych oraz suplementów diety na dz. nr 164, obręb 07, ul. Skandynawska 7, 84-120 Władysławowo”

 
2011-12-06 12:05:57
OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego produkcji: wyrobów medycznych, produktów leczniczych, produktów kosmetycznych, artykułów spożywczych oraz suplementów diety na dz. nr 164, obręb 07, ul. Skandynawska 7, 84-120 Władysławowo”

 
2011-12-06 12:03:49
Zawiadomienie-Obwieszczenie o postanowieniu o braku oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie-Obwieszczenie o postanowieniu o braku oceny oddziaływania na środowisko
2011-11-21 09:54:58
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-11-21 09:42:31
Zawiadomienie - Obwieszczenie o postanowieniu o braku oceny oddziaływania na środowisko - Budowa sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz sieci wodociągowej w miejscowości JAstrzębia Góra - Tupadły - Rozewie

Zawiadomienie - Obwieszczenie o postanowieniu o braku oceny oddziaływania na środowisko - Budowa sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz sieci wodociągowej w miejscowości JAstrzębia Góra - Tupadły - Rozewie
2011-11-10 15:15:23
Obwieszczenie o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - "Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego z usługowymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną".

Obwieszczenie o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - "Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego z usługowymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną".
2011-10-20 11:34:34