RODO Obowiązek Informacyjny 

 
 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z artykułem 13 RODO prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo, telefon 58 674 54 00, email: um@wladyslawowo.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Nowak, ul. Generała Hallera 19, 84-120 Władysławowo, biuro nr 208, telefon 58 674 54 00 wew.555, email: iod@wladyslawowo.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
  1. Celem przetwarzania jest wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych w drodze przepisów prawa, oraz kontakt z osobą, której dane dotyczą.
  2. Podstawą prawną są szczególne przepisy prawa, któremu Administrator Danych Osobowych podlega.
  3. W szczególnych przypadkach Administrator przetwarza dane osobowe, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli cel lub zakres przetwarzanych danych nie jest objęty przepisem szczególnym. Zgoda o której mowa może zostać cofnięta w każdym momencie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania tych danych.
 4. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.
  2. Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
  3. Żądania usunięcia danych (jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej).
  4. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.
 5. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione do tego instytucje państwowe, w tym:
  1. Urzędy centralne,
  2. Urzędy samorządowe,
  3. Organy kontroli,
  4. inne podmioty przewidziane w szczególnych przepisach prawa, oraz osoby będące właścicielami danych osobowych.
 6. Zbierane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowych.
 

Liczba odwiedzin : 437
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Nowak
Czas wytworzenia: 2018-06-11 10:48:42
Czas publikacji: 2018-06-11 10:50:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak