Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy - „Przebudowa dróg gminnych publicznych: ul. Floriana Ceynowa, ul. Stolarskiej i ul. Piwnej w miejscowości Władysławowo”

 
2013-01-09 12:21:04
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania o pow. zabudowy 7404 m2 oraz parkingu o pow. 7218 m2 dla 282 miejsc postojowych na dz. nr 19/2 i 18/4 przy ul. Starowiejskiej we Władysławowie, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie,”

 
2013-01-03 13:36:20
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych publicznych: ul. Floriana Ceynowa, ul. Stolarskiej i ul. Piwnej w miejscowości Władysławowo”

 
2012-12-17 15:31:10
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa - „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania o pow. zabudowy 7404 m2 oraz parkingu o pow. 7218 m2 dla 282 miejsc postojowych na dz. nr 19/2 i 18/4 przy ul. Starowiejskiej we Władysławowie, gmina Władysławowo, powiat pucki, województwo pomorskie,”

 
2012-12-13 15:06:02
Obwieszczenie o możliwości zapozania się z aktami postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - "Budowa Stacji Radarowej Nr 026 WŁADYSŁAWOWO Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego"

 
2012-09-07 13:43:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Przebudowa dróg gminnych publicznych: ul. Floriana Ceynowy, ul. Stolarskiej i ul. Piwnej w miejscowości Władysławowo

 
2012-08-09 13:08:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa Letniej estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej dla miasta Władysławowa"

 
2012-08-01 10:15:18
Obwieszczenie o przedłożeniu uzupełnienia w zakresie wpływu na środowisko przyrodnicze "Raport o oddziaływaniu na środkowisko projektowanej Stacji Radarowej Władysławowo".

 
2012-07-19 12:54:33
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znak RGK.6220.4.2012.P z dnia 11.07.2012r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny ddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Budowa Letniej estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej dla miasta Władysławowa"

 
2012-07-12 11:15:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziłających

 
2012-05-31 15:25:53