Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 2010 

 

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA WŁADYSŁAWOWA

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Władysławowa na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017

  http://bip.wladyslawowo.pl/Download/get/id,11269.html

 

Karty typu A:

- Wnioski o wydanie decyzji

- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=166200&type=A

 

Karta typu B:

- Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=166200&type=B

 

Karta typu C:

- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=166200&type=C

 

Karta typu D:

- Polityki, strategie, plany lub programy

 http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=166200&type=D

 

Karta typu E:

- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- Analizy porealizacyjne

- Przeglądy ekologiczne

- Raporty o bezpieczeństwie

- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych

- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

Karty typu F:

- Prognozy oddziaływania na środowisko

- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium

- Opracowania ekofizjologiczne

- Rejestry substancji niebezpiecznych

- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

- Rejestry poważnych awarii

 

Karty typu G:

- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=166200&type=G

 

Karta typu H:

- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=166200&type=H

 

Karta typu I:

- Inne dokumenty

 http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=166200&type=I

 

 

Załączniki

OGLOSZENIE.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 529
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Myszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2010-01-13 08:21:00
Czas publikacji: 2010-01-13 08:21:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak