Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2018r.

2018-07-26 12:56:22
Burmistrz Władysławowa ogłasza II otwarty konkurs ofert na 2018 rok na wykonanie zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie wsparcia zadań z zakresu Nauki, edukacji, oświaty i wychowaniana na wydarzenia związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018-06-05 14:20:52
Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2018 r.

2018-01-22 11:19:23
Wykaz Klubów Sportowych, którym przyznano dotacje na rok 2018

2018-01-22 11:17:49
Zaproszenie dla orgaznizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji grantowej na rok 2018.

2017-12-11 09:06:49
Burmistrz Władysławowa ogłasza otwarty konkurs ofert na 2018 rok na wykonanie zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie wsparcia zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, Ochrony zdrowia oraz Kultury i Sztuki

2017-12-08 09:50:50
Burmistrz Władysławowa ogłasza nabór wniosków na 2018r. o wsparcie finansowe dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Władysławowo, nie działających w celu osiągnięcia zysku.

2017-12-04 12:33:12
Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-11-06 14:25:36