Skarbnik  

 
 

Skarbnik Władysławowa - Elżbieta Janusch, od 01.07.2014 r.

 tel. 58 674-54-27 skarbnik@wladyslawowo.pl

Lat 41, wykształcenie wyższe. Posiada 4 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego i prawie 2 letnie na stanowisku Skarbnika Miasta (od sierpnia 2012 r.  do 30.06.2014 Skarbnik Jastarni). Powołana na stanowisko Skarbnika Władysławowa z  dniem 01.07.2014 r. uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr LVIII/553/2014 z dnia 26.06.2014 r.

Skarbnik gminy jest powoływany i odwoływany przez radę miejska - na wniosek burmistrza.

Skarbnik gminy jest głównym księgowym budżetu. jednostki samorządu terytorialnego. Wymogi kwalifikacyjne skarbnika określa art. 54 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych.  Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

  1)  prowadzenia rachunkowości jednostki;

  2)  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

  3)  dokonywania wstępnej kontroli:

a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 Skarbnikiem może być osoba, która m.in. spełnia jeden z poniższych warunków:

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Załączniki

pierwsze oswiadczenie majatkowe.pdf

Data: 2015-05-25 14:43:53 Rozmiar: 2.4M Format: .pdf Pobierz

oświadczenie majątkowe za 2014.pdf

Data: 2015-05-25 14:43:53 Rozmiar: 2.02M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie za rok 2016 E.Janusch - Skarbnik Władysławowa-.pdf

Data: 2017-05-26 13:53:25 Rozmiar: 2.33M Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie majatkowe za rok 2017- p. Elżbieta Janusch - Skarbnik Gminy.pdf

Data: 2018-05-30 10:07:04 Rozmiar: 1.7M Format: .pdf Pobierz

oświadczenie majatkowe za 2015 rok.pdf

Data: 2018-05-30 10:07:04 Rozmiar: 4.88M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3344
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Niemirska-Thiel
Czas wytworzenia: 2012-02-28 11:18:46
Czas publikacji: 2018-05-30 10:07:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak