Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2019-01-21 12:24:47
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok

2019-01-15 08:24:32
Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej należnej Gminie Władysławowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

2019-01-11 09:59:15
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034

2019-01-10 10:56:01
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim, rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”, na lata 2019 – 2023

2019-01-07 09:54:45
Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu części działki gminnej oznaczonej nr 137/13 położonej przy ulicy Chabrowej w Tupadłach

2018-12-27 12:40:42
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu części działki gminnej oznaczonej nr 49/35 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Jastrzębiej Górze, k.m. 6

2018-12-27 12:38:59
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 49/33 położonej przy Promenadzie Światowida w Jastrzębiej Górze, k.m. 6

2018-12-27 12:38:01
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 469 położonej przy ulicy Zielonej w Chłapowie

2018-12-27 12:36:37
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 11/6 położonej przy Skwerze Abrahama we Władysławowie, obręb ewidencyjny Władysławowo 03

2018-12-27 12:35:35