Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie NR 9/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.01.2019 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok

2019-01-17 11:23:51
Zarządzenie NR 8/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.01.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

2019-01-17 11:23:22
Zarządzenie NR 7/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.01.2019 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok

2019-01-17 11:22:51
Zarządzenie NR 6/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.01.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

2019-01-17 11:22:20
Zarządzenie NR 5/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.01.2019 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolonego i klas I szkoł podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo

2019-01-17 11:21:46
Zarządzenie NR 4/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.01.2019 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Władysławowo oraz utworzenia Zespołu Kierowania Obroną Cywilną Gminy Władysławowo

2019-01-17 11:19:31
Zarządzenie NR 3/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.01.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej

2019-01-17 11:18:53
Zarządzenie NR 2/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.01.2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

2019-01-17 11:18:17
Zarządzenie NR 1/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.01.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie

2019-01-17 11:15:47