Rejestr petycji - 2019 rok 

 
 

2019

(rok)

B.J.

(referent)

152
(oznaczenie teczki)

 

Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli (tytuł teczki wg. Wykazu akt)

Syg. akt

Data wpływu

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Skan petycji

Zakończenie sprawy

Uwagi

 1.

 14.01.2019r.

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych (art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach)

  • ponowne rozpatrzenie zasadności obecnej formy działalności  związanej z przewozem osób pojazdami typu Melex,
  • wprowadzenie regulacji, ustaleń odnoszących się do sposobu
    i zakresu poruszania się pojazdów typu Melex w związku z niedostosowaniem ich do przepisów dotyczących pojazdów elektrycznych.

 BRM.152.1.2019

 

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, zanonimizowano dane Wnioskodawców, którzy nie wyrazili zgody na ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Władysławowo. 

 

Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Beata Jamros
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Jamros
Czas wytworzenia: 2019-01-22 09:33:32
Czas publikacji: 2019-01-28 15:26:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak