Projekty Uchwał przewidziane na posiedzeniu IV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 30.01.2019r. 

 
 

 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034,

2. zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok,

3. zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Władysławowie przy ul. Krasickiego 47" na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2019,

4. zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Pomorskie trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9" na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2019,

5. zaciągnięcia kredytu na realizację zadania „Zaczynamy od przedszkola - przebudowa budynku "B" SP nr 3 we Władysławowie na przedszkole publiczne" na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2019,

6. uchwalenia 3-letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Władysławowo na lata 2019 -2021,

7. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

8. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie poprzez zmianę jej siedziby,

9. utworzenia Przedszkola Nr 1 we Władysławowie,
 
10. ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo,

11. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 294/13 położonej przy ul. Dettlaffa we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 04,

12. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działek gminnych oznaczonych nr 9/4 i nr 10/6 położonych przy ul. Sportowej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03,

13. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 13 położonej przy Skwerze Abrahama we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03,

14. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 154/10 położonej przy ul. Kaperskiej w Chałupach,

15. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 28/71 położonej przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze, k.m. 9,

16. wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu części działki gminnej oznaczonej nr 28/71 położonej przy ul. Motelowej w Jastrzębiej Górze, k.m. 9,

17. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WS-2 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, przedłużeniem Drogi Chłapowskiej ul. Boh. Kaszubskich do granic administracyjnych Władysławowa położony w miejscowości Władysławowo,

18. udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Władysławowa do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Władysławowo” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”,

19. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021 dla MPWiK EKOWIK Spółka z o.o. we Władysławowie na obszarze działania Gminy Władysławowo,

21. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

22. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Władysławowa na 2019r.

 

 

Załączniki

IV z dn. 30.01.2019r.zip

Data: 2019-01-23 14:19:11 Rozmiar: 4.36M Format: .zip Pobierz

Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Beata Jamros
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Jamros
Czas wytworzenia: 2019-01-23 14:19:10
Czas publikacji: 2019-01-23 14:24:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak