Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej we Władysławowie o kandydatach na Burmistrza Miasta Władysławowa w ponownym głosowaniu w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 30 listopada 2014r. 

 

  

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej we Władysławowie

z dnia 21 listopada 2014 r.

o  kandydatach na

Burmistrza Miasta Władysławowa

w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza we Władysławowie podaje do wiadomości informację o kandydatach na Burmistrza Miasta Władysławowa w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014r.:

 

 1.   CERN Grażyna Emilia, lat 52, wykształcenie wyższe,

zam. Władysławowo, nie należy do partii politycznej

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY CERN

 

 2.   KUŻEL Roman Andrzej, lat 30, wykształcenie wyższe,

zam. Jastrzębia Góra, nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW POZYTYWNE ZMIANY

 

 

Przewodniczący

 Miejskiej Komisji Wyborczej

we Władysławowie 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz 134, Nr 94, poz 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz 881, Nr 149, poz.889 i Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

 


Liczba odwiedzin : 830
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2014-11-26 08:33:46
Czas publikacji: 2014-11-26 08:33:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak