Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIV/509/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Władysławowa na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017".

Uchwała Nr LIV/509/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Władysławowa na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017".
2010-11-04 14:26:25
Uchwała Nr LIV/508/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w formie bezprzetargowej /dot. dz. nr 502 połozonej we Władysławowie/.

Uchwała Nr LIV/508/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w formie bezprzetargowej /dot. dz. nr 502 połozonej we Władysławowie/.
2010-11-04 14:24:33
Uchwała Nr LIV/507/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej na podstawie wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego /dot. dz. nr 15/1 o pow. 64m2 położonej we Władysławowie/

Uchwała Nr LIV/507/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej na podstawie wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego /dot. dz. nr 15/1 o pow. 64m2 położonej we Władysławowie/
2010-11-04 14:21:25
Uchwała Nr LIV/506/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni handlowej.

Uchwała Nr LIV/506/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni handlowej.
2010-11-04 14:19:14
Uchwała Nr LIV/505/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr LIV/505/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
2010-11-04 14:16:02
Uchwała Nr LIV/504/2010 Rady Miejskiej Władyslawowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: nabycia gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr LIV/504/2010 Rady Miejskiej Władyslawowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: nabycia gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.
2010-11-04 14:14:17
Uchwała Nr LIV/503/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zamiany gruntów w położonych w Ostrowie i w Karwi oraz udzielenia bonifikaty od wartości zamienianych nieruchomości.

Uchwała Nr LIV/503/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zamiany gruntów w położonych w Ostrowie i w Karwi oraz udzielenia bonifikaty od wartości zamienianych nieruchomości.
2010-11-04 14:11:58
Uchwała Nr LIV/502/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmiany załacznika do uchwały nr XXVI/348/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Władysławowa miejsc sprzedaży napojów alokohowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Uchwała Nr LIV/502/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmiany załacznika do uchwały nr XXVI/348/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Władysławowa miejsc sprzedaży napojów alokohowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2010-11-04 13:58:56
Uchwała Nr LIV/501/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Władysławowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Uchwała Nr LIV/501/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Władysławowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010-11-04 13:55:52
Uchwała Nr LIV/500/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku 2011.

Uchwała Nr LIV/500/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie: średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku 2011.
2010-11-04 13:51:03