Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/162/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zamiany gruntów położonych w Jastrzębiej Górze i Karwi

 
2011-12-30 09:58:59
Uchwała Nr XXI/161/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

 
2011-12-30 09:53:12
Uchwała Nr XXI/160/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

 
2011-12-30 09:51:33
Uchwała Nr XXI/159/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: przekazania Szkole Podstawowej w Chłapowie przy ul. Władysławowskiej 87 wybudowanej sali sportowej z boiskiem i infrastrukturą techniczną.

 
2011-12-30 09:49:39
Uchwała Nr XXI/158/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

 
2011-12-30 09:47:40
Uchwała Nr XXI/157/2011 Rady Miejskiej Wadysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012.

 
2011-12-30 09:44:54
Uchwała Nr XXI/156/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Władysławowa na 2012 rok.

 
2011-12-30 09:38:49
Uchwała Nr XXI/155/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Władysławowa na lata 2012-2019

 
2011-12-30 09:32:48
Uchwała Nr XXI/154/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu na rok 2011

 
2011-12-30 09:28:48
Uchwała Nr XXI/153/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Władysławowa na lata 2011-2019

 
2011-12-30 09:25:12