Zespół pracy socjalnej 

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
woj. pomorskie


NIP 587-10-23-107

tel./ faks: 58 674-03-19
e-mail: ops_wla@interia.pl

czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

elektroniczna skrzynka podawcza

 

 

Kierownik Ośrodka
Danuta Grzegorczyk

tel. 58 674-54-68


Z-ca Kierownika Ośrodka
Anna Dettlaff

tel. 58 674-54-75

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i zażaleń
w ŚRODY w godz. 10.00 - 12.00
_____________________________________________


Kasa Ośrodka czynna:
od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 13.00
tel. 58 674-54-17

Grażyna Skoczke
kasjerka

--------------------------------------------

Księgowość
tel. 58 674-54-76

Grażyna Barzowska - Freitag
główny księgowy

Weronika Czykier
inspektor ds. księgowości

____________________________________________

Zespół Pracy Środowiskowej
pracownicy socjalni
przyjmują: poniedziałek - środa oraz piątek od godz. 8.00 - 10.00
                  czwartek od 13.00 do 15.00
tel.  58 674-54-18

Patrycja Renusz
specjalista pracy socjalnej

Urszula Pawlaczyk
starszy specjalista pracy socjalnej

Anna Konieczna
starszy specjalista pracy socjalnej

Marta Andelbrat
starszy pracownik socjalny

Kornelia Trafankowska
pracownik socjalny

Barnadeta Kohnke
aspirant pracy socjalnej

Joanna Krajniewska
pracownik socjalny

Magdalena Weiher

asystent rodziny

 

Natalia Baran

asystent rodziny


____________________________________________

SEKCJA ŚWIADCZEŃ

tel. 58 674 54 67, tel./faks 58 674 03 19

Lucyna Nastały
koordynator sekcji świadczeń
tel. 58 674 54 75


Agnieszka Rigga
inspektor ds. księgowości, kadr i płac

Klaudia Skóra
referent

Justyna Hennig
inspektor sekcji świadczeń

___________________________________________
Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
tel. 58 674-54-74

 Przyjmowanie i wydawanie wniosków codziennie od 9.00 do 15.00

Lidia Jeka
starszy inspektor

Katarzyna Bizewska - Milewska
starszy inspektor

Anna Szymerowska
starszy referent

Urszula Trzebiatowska
referent


_________________________________________

Samodzielne Stanowisko ds. obsługi administracyjnej

i swiadczeń z ustawy o systemie oświaty

tel. 58 674 54 67

Danuta Ceynowa
specjalista


_________________________________________

Sala Rehabilitacji
tel. 58 674-54-16

Joanna Bolda
koordynator usług opiekuńczych,
starszy technik, masażysta

Magdalena Zamorowska - Budzisz
starszy technik fizjoterapii

Aleksandra Białkowska
starsza opiekunka środowiskowa,
technik fizjoterapii - masażysta


___________________________________

OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE

praca w terenie 

Adela Chmiel
opiekunka środowiskowa

Danuta Zaczek
starsza opiekunka środowiskowa

Ewelina Telicka
opiekunka środowiskowa

 

Liczba odwiedzin : 1753
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Myszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kolp
Czas wytworzenia: 2008-11-20 09:10:09
Czas publikacji: 2017-02-24 14:48:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak