Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Portowej we Władysławowie na terenie portu rybackiego - etap IA

 
2012-01-03 15:34:31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) i projektorów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych) w pięciu szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III w ramach projektu Szansa na lepszy start-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów kl. I-III Gminy Władysławowo

 
2011-12-18 18:52:40
Ogłoszenie o wyniku postepowania w trybie zapytania ofertowego na na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu "Szansa na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów kl. I-III Gminy Władysławowo

Ogłoszenie o wyniku postepowania w trybie zapytania ofertowego na na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu "Szansa na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów kl. I-III Gminy Władysławowo
2011-12-02 11:47:41
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych i szkolnych w ramach projektu "Szansa na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III Gminy Władysławowo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych i szkolnych w ramach projektu "Szansa na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III Gminy Władysławowo
2011-11-25 14:52:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oswietlenia ul. Jesiennej w Karwi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oswietlenia ul. Jesiennej w Karwi
2011-11-23 12:03:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę istniejącego budynku administracyjnego na budynek usługowy (budynek zamieszkania zbiorowego) przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę istniejącego budynku administracyjnego na budynek usługowy (budynek zamieszkania zbiorowego) przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie.
2011-11-15 14:37:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ul. Średniej we Władysławowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągowej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ul. Średniej we Władysławowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i wodociągowej
2011-11-10 10:53:47
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Świerkowej do wjazdu OPO COS Cetniewo we Władysławowie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Świerkowej do wjazdu OPO COS Cetniewo we Władysławowie
2011-11-01 19:50:29
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych) w pięciu szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III w ramach projektu „Szansa na lepszy start-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów kl. I-III Gminy Władysławowo”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych) w pięciu szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III w ramach projektu „Szansa na lepszy start-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów kl. I-III Gminy Władysławowo”
2011-10-11 12:43:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie wycen nieruchomości gruntowych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie wycen nieruchomości gruntowych.
2011-10-03 12:26:44