Inofmacja o wynikach negocjacji 

 
  Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku negocjacji zawarto porozumienie na wywóz odpadów
opakowaniowych typu PET z terenu Gminy Miasta Władysławowa


Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Cena jednostkowa za jeden pojemnik: 22,90 zł brutto
 
 

Liczba odwiedzin : 435
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-06-06 09:49:22
Czas publikacji: 2013-06-06 09:49:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak