Informacja o wynikach negocjacji 

 
Informacja o wynikach negocjacji 

Burmistrz Miasta Władysławowo

informuje, że w wyniku negocjacji zawarto porozumienie na wykonanie robót budowlanych związanych

z budową chodników i wjazdów ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi

 

Zawarto dwa porozumienia (etap 1 i 2) z:

ABRUKO Sp. z o.o.

ul. Gdańska 78

84-120 Władysławowo

 

Cena za realizację etapu I: 148 550,- zł brutto

Cena za realizację etapu II: 86 417,24 zł brutto

 

Liczba odwiedzin : 495
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-07-30 14:59:03
Czas publikacji: 2013-07-30 14:59:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak