Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
2009-07-02 12:57:50
OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI
2009-07-02 12:49:59
REJESTRACJA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE W ZAGRANICZNYCH KSIĘGACH STANU CYWILNEGO

REJESTRACJA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE W ZAGRANICZNYCH KSIĘGACH STANU CYWILNEGO
2009-07-02 12:41:58
Rachunek bankowy USC

 73 8348 0003 0000 0000 3737 0003
2009-06-24 08:16:00
OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
2009-04-29 11:00:52
OŚWIADCZENIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ O POWROCIE DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

OŚWIADCZENIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ O POWROCIE DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
2009-04-29 10:58:02
SPROSTOWANIE I UZUPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

SPROSTOWANIE I UZUPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO
2009-04-29 10:56:47
WPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG

WPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG
2009-04-29 10:54:12
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
2009-04-29 10:52:43
ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA DO ZAWARCIA MAŁŻENSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA DO ZAWARCIA MAŁŻENSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
2009-04-29 10:51:18