komisje rady  

 
  

Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działalnia oraz skład osobowy. Zgodnie ze statutem miasta powołano 5 komisji stałych:

1/ Rewizyjną,

2/ Budżetu i Finansów, 

3/ Kultury, Sportu, Porządku Publicznego,

4/ Gospodarcza,

5/ Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych. 

 

Liczba odwiedzin : 517
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Anna Kolp
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Kowalska-Lewicka
Czas wytworzenia: 2012-02-27 16:00:58
Czas publikacji: 2012-02-27 16:00:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak