Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOT.INWESTYCJI

 

2012-10-05 13:33:39
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

2012-10-05 13:32:43
OGŁOSZENIA

 

Przedmiotem nadzoru są roboty budowlane dot. budowie nawierzchni drogowej w ul. Rolnej i ul. Grafitowej w Tupadłach oraz przy budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Rolnej i ul. Pod Lasem w Tupadłach, współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach  Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej w ul. Rolnej w Tupadłach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2012-10-05 13:30:44