Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o złożeniu pisma o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zespół morskich farm wiatrowych..."

2019-03-19 10:35:19
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zespół morskich farm wiatrowych..."

2019-03-19 10:33:45
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa ul. Skandynawskiej we Władysławowie..."

2019-03-13 09:23:13
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa ul. Skandynawskiej we Władysławowie"

2019-03-11 12:40:16
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wystapieniu do PGIS w Gdyni, DUM w Gdyni oraz PGW Wody polskie, DRZGW w Gdańsku o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa Gminnego Ośrodka Żeglarstwa we Władysławowie"

2019-03-11 12:38:00
Zawiadomienie GDOŚ o braku rozpatrzenia w terminie oraz wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy i skomunikowaniu węzła integracyjnego Władysławowo..."

2019-02-19 14:07:01
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ul. Skandynawskiej we Władysławowie..."

2019-01-23 13:33:59
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa ul. Skandynawskiej we Władysławowie..."

2019-01-18 13:08:16
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie..."

2019-01-15 10:56:28
Przydatność wody do spożycia przez ludzi

2019-01-09 15:52:25