Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie..."

2019-01-15 10:56:28
Przydatność wody do spożycia przez ludzi

2019-01-09 15:52:25
Zawiadomienie RDOŚ W Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa Gminnego Ośrodka Żeglarstwa we Władysławowie

2019-01-09 12:26:52
Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo-Władysławowo..."

2019-01-03 16:17:42
Zawiadomienie GDOŚ o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia "Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego Władysławowo..."

2019-01-03 11:50:22
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wydaniu postanowienia dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu ... wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck"

2019-01-03 11:46:04
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o zawieszeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo - Jastrzębia Góra"

2018-11-30 13:25:53
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o zawieszeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra - granica Gminy Władysławowo"

2018-11-30 13:24:04
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa osiedla mieszkaniowego "Słoneczna Dolina" kompleks budynków wielorodzinnych zlokolizowanych na dz. nr 126 przy ul. Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze..."

2018-11-26 09:57:35
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działek we Władysławowie..."

2018-11-19 12:39:46