Informacja o wynikach negocjacji 

 

 Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku negocjacji zawarto porozumienie na budowę
3 przykanalików deszczowych w ul. Towarowej i Siedleckiego we Władysławowie

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Wynagrodzenie ryczałtowe: 10.728,33 zł brutto

 
 

Liczba odwiedzin : 437
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-05-29 12:37:07
Czas publikacji: 2013-05-29 12:37:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak