Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZMIANA, UZUPEŁNIENIA, PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIANIA SIWZ

 1. Zmiana SIWZ z dnia 11.10.2012r.
2. Pytania i odpowiedzi  do SIWZ z dnia 18.10.2012r.
3. Załacznik do pismaZP.272-43/RGK/2012/2 - Pozwolenie wodno prawne.
4. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.10.2012r. + poprawiony przedmiar robót.
2012-10-11 09:30:32
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 
2012-10-09 15:11:11
PRZEDMIARY ROBÓT I KOSZTORYSY NAKŁADCZE

 W związku z błędami w kosztorysie nakładczych w branży drogowej i sanitarnej, Zamawiający informuje, że szczegółowy kosztorys ofertowy należy sporządzić wyłącznie w oparciu o przedmiary robót. Kosztorysy nakładcze zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego są anulowane i nie należy ich brać pod uwagę przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

Powyższą informację zamieszczono w dniu 19.10.2012r.
2012-10-09 15:09:33
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 
2012-10-09 14:50:31
SIWZ

 
2012-10-09 14:49:57
OGŁOSZENIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.10.2012r.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.10.2012r.
3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.11.2012r.
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
2012-10-09 14:48:44