Informacja o wynikach negocjacji 

 


Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie w sprawie zarządzania budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i socjalnymi stanowiacymi własność Gminy Miasta Władysławowo

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Wynagrodzenie miesięczne za wykonane usługi: 2 596,52 zł brutto

 
 

Liczba odwiedzin : 423
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-03-25 14:34:00
Czas publikacji: 2013-03-25 14:34:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak