Informacja o wynikach negocjacji 

 
Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie dot. budowy miejsc postojowych, przebudowy wjazdów i chodnika wzdłuż ul. Spokojnej we Władysławowie - etap 2

Porozumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Cena: 74.598,00 zł brutto
Termin realizacji: do 30.04.2013r.

 
 

Liczba odwiedzin : 456
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-04-16 14:35:23
Czas publikacji: 2013-04-16 14:35:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak