Informacja o wynikach negocjacji 

 

 


Burmistrz Miasta Władysławowo
informuje, że w wyniku negocjacji zawarto porozumienie na utrzymanie terenów komunalnych na terenie Gminy Miasta Władysławowo

Porzumienie zawarto z:
ABRUKO Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo

Rozliczenie prac nastapi w oparciu o ceny jednostkowe brutto zawarte w formularzu kalkulacji cen stanowiacym załącznik do porozumienia.

 
 

Liczba odwiedzin : 471
Podmiot udostępniający informację : Gmina Władysławowo
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Zawilińska-Biernacik
Czas wytworzenia: 2013-05-15 15:07:41
Czas publikacji: 2013-05-15 15:07:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak