Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/329/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2013-01-03 13:33:02
Uchwała Nr XXXVI/328/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa

 
2013-01-03 13:32:01
Uchwała Nr XXXVI/327/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Władysławowa do spółki Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o. o. w Czarnówku i objęcia przez Gminę Miasta Władysławowa udziałów w tej spółce.

 
2013-01-03 13:29:28
Uchwała Nr XXXVI/326/2012 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

 
2013-01-03 13:27:05
Uchwała Nr XXXVI/325/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 
2013-01-03 13:26:09
Uchwała Nr XXXVI/324/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 
2013-01-03 13:25:11
Uchwała Nr XXXVI/323/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej we Władysławowie przy ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

 
2013-01-03 13:23:52
Uchwała Nr XXXVI/322/2012 w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we Władysławowie.

 
2013-01-03 13:22:22
Uchwała Nr XXXVI/321/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu części działki nr 11/6 położonej we Władysławowie przy ul. Hryniewieckiego.

 
2013-01-03 13:20:54
Uchwała Nr XXXVI/320/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w formie przetargu, terenu gminnego położonego we Władysławowie przy ul. Niepodległości

 
2013-01-03 13:19:09